Tuesday, June 2, 2015

Port Elizabeth.

Dit is die eerste keer in meer as 16 jaar dat ek van die huis af weggaan. Joe het vroeër die week gevlieg en ek moes op my eie 'n vlug haal. Kinders se versorging was gereel, al die noodnommers teen die muur opgeplak, die Leviete voorgelees.

Ek gryp die kamera en los die selfoon, gee die sleutels in by ontvangs, en stap staataf... Die gedagte het vir 'n oomblik by my opgekom wat maak jy alleen op 'n vreemde dorp in 'n vreemde provinsie sonder selfoon sonder beursie oppad staataf... 

Vir 'n oomblik vry. Vir 'n oomblik niemand. Net ek.

Lukas 9:2-3 "En Hy het hulle uitgestuur om die koninkryk van God te verkondig en die siekes gesond te maak en vir hulle gesê: Neem niks vir die pad nie, geen stokke of reissak of brood of geld nie, en geenen van julle moet twee kledingstukke hê nie."

Totaal afhanklik. Oorgegee. 
Mignon

No comments:

Post a Comment

Thank you for stopping by. I would love to hear from you so drop your comment in the box.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...