Monday, May 25, 2015

Ilze se doop.

Matthéüs 28:19 "Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle..."

Handelinge 2:38 "En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang."

Romeine 6:4 "Ons is dus saam met Hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel."

Handeling 2:41 "Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop..."

1 Petrus 3:21 "...die doop, ons nou ook red..."

Markus 16:16 "Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word; maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word."

Ilze is gedoop op 9 Maart 2015, en so spesiaal want haar eie pappa kon haar doop. Sy het reeds in 2009 al tot bekering gekom. Ons het gewag tot sy 'n hartsbegeerte ontwikkel om gedoop te word, en tot sy hierdie groot gebeurtenis werklik kon verstaan. Die doop is 'n uiterlike getuienis is van wat in haar hart gebeur het. 'n Getuienis van haar bekering. Die afsterwe en watergraf van 'n sondaar, en die opstanding van 'n nuwe lewe in Christus.

Mamma en Pappa is so trots op jou dat jy hierdie groot stap van geloof geneem het. Dit neem grootmense soms jare en jare om tot by hierdie belsuit te kom, en eintlik is dit net 'n stap van gehoorsaamheid. Jesus het vir ons die voorbeeld gestel en ons volg in Sy voetspore. (Matt 3:13-17)

Mignon

No comments:

Post a Comment

Thank you for stopping by. I would love to hear from you so drop your comment in the box.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...