Monday, November 10, 2014

31 Oktober - Hervormingsdag

31 Oktober 1517 was die dag toe Martin Luther sy 95 tesis op die All Saints kerk se deur in Wittenberg vasgespyker het. Dit was die aand voor All Saints Day (vandag word dit herdenk as Halloween - 'n fees van die dooies) en Martin Luther het geweet dat al die katolieke kerkmense sou opdaag om die lewens te herdenk van die afgestorwe heiliges. Sy 95 tesis was die begin van kerk hervorming; die begin van die Protestantse Hervorming wat op die ou end tot grootskaalse vervolging van Christene sou lei. In 1518 word sy tesis vertaal in Duits en versprei vinnig na Engeland, Frankryk en Italië.

Martin Luther

As Christene vandag het ons vergeet wat mense soos Martin Luther, William Farel, William Tyndale en John Calvin vir ons gedoen het. Manne wat werklik opgetsaan het vir hul geloof en bereid was om 'n duur prys te betaal daarvoor.

St Bartholomew's Day Massamoord
24 Augustus 1572 - Protestantse gelowiges word onder valse voorwentsels na die hooftsad genooi vir 'n koninklike troue tussen 'n Protestant en 'n Katoliek en die ergste vervolging in die geskiedenis van Protestantse Christene begin. Vanaf 24 Augustus - 17 September 1572 word meer as 25000 Franse gelowiges vermoor in en rondom Frankryk

Franse Vlugtelinge
Van 1555 tot 1700 begin die Protestantse gesinne Frankryk te verlaat weens die brutale vervolging deur die katolieke owerhede. Hul vlug na regoor die wêreld en ook na Nederland en Switzerland, en vandaar na Suid Afrika in 1652. Die vrou van ons baie bekende Jan van Riebeeck was 'n Franse vlugteling: Maria de la Queillerie, dogter van 'n Franse kerkman.

Hierdie jaar het ek vir die eerste keer hierdie belangrike stukkie geskiedenis saam met gelowiges herdenk. Ek wou nog altyd die Franse Hugenote Museum en Monument te Franschhoek besoek omdat dit na aan my hart is. My eie familie is afkomstig van die Franse Hugenote. Ek is gebore Mignon de Villiers.


After Darkness Light
Hugenote Monument
Herdenkingsdiens by die Monument

De Villiers


My voorouers was vervolg vir hul geloof. Hulle het hul land verlaat en gevlug, selfs hul huistaal prysgegee ter wille van die Nederlandse setlaars wat reeds hier in die Kaap gevestig was, sodat daar eenheid kon wees in hul geloof. Sodat hulle saam kon bou aan 'n nuwe tuiste. Ek kan baie by hulle leer.

Dankie Dr. Peter Hammond vir 'n wonderlike toer van die Museum en Herdenkingsdiens!

Mignon


No comments:

Post a Comment

Thank you for stopping by. I would love to hear from you so drop your comment in the box.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...