Monday, November 10, 2014

31 Oktober - Hervormingsdag

31 Oktober 1517 was die dag toe Martin Luther sy 95 tesis op die All Saints kerk se deur in Wittenberg vasgespyker het. Dit was die aand voor All Saints Day (vandag word dit herdenk as Halloween - 'n fees van die dooies) en Martin Luther het geweet dat al die katolieke kerkmense sou opdaag om die lewens te herdenk van die afgestorwe heiliges. Sy 95 tesis was die begin van kerk hervorming; die begin van die Protestantse Hervorming wat op die ou end tot grootskaalse vervolging van Christene sou lei. In 1518 word sy tesis vertaal in Duits en versprei vinnig na Engeland, Frankryk en Italië.

Martin Luther

As Christene vandag het ons vergeet wat mense soos Martin Luther, William Farel, William Tyndale en John Calvin vir ons gedoen het. Manne wat werklik opgetsaan het vir hul geloof en bereid was om 'n duur prys te betaal daarvoor.

St Bartholomew's Day Massamoord
24 Augustus 1572 - Protestantse gelowiges word onder valse voorwentsels na die hooftsad genooi vir 'n koninklike troue tussen 'n Protestant en 'n Katoliek en die ergste vervolging in die geskiedenis van Protestantse Christene begin. Vanaf 24 Augustus - 17 September 1572 word meer as 25000 Franse gelowiges vermoor in en rondom Frankryk

Franse Vlugtelinge
Van 1555 tot 1700 begin die Protestantse gesinne Frankryk te verlaat weens die brutale vervolging deur die katolieke owerhede. Hul vlug na regoor die wêreld en ook na Nederland en Switzerland, en vandaar na Suid Afrika in 1652. Die vrou van ons baie bekende Jan van Riebeeck was 'n Franse vlugteling: Maria de la Queillerie, dogter van 'n Franse kerkman.

Hierdie jaar het ek vir die eerste keer hierdie belangrike stukkie geskiedenis saam met gelowiges herdenk. Ek wou nog altyd die Franse Hugenote Museum en Monument te Franschhoek besoek omdat dit na aan my hart is. My eie familie is afkomstig van die Franse Hugenote. Ek is gebore Mignon de Villiers.


After Darkness Light
Hugenote Monument
Herdenkingsdiens by die Monument

De Villiers


My voorouers was vervolg vir hul geloof. Hulle het hul land verlaat en gevlug, selfs hul huistaal prysgegee ter wille van die Nederlandse setlaars wat reeds hier in die Kaap gevestig was, sodat daar eenheid kon wees in hul geloof. Sodat hulle saam kon bou aan 'n nuwe tuiste. Ek kan baie by hulle leer.

Dankie Dr. Peter Hammond vir 'n wonderlike toer van die Museum en Herdenkingsdiens!

Mignon


Friday, November 7, 2014

Leuens.

Daar was 'n stadium wat ek net op 'n Sondag in die kerk gekom het en die res van die week maar my eie gang gegaan het. Die vyand was tevrede met my apatie en onbruikbaarheid, en het my uitgelos. Toe begin ek om die Here se wil in my elke-dag-lewe te soek, en ek besef dat die Here Jesus se laatse opdrag eintlik my eerste prioriteit behoort te wees. Dit is toe dat my lewe in 'n avortuur verander het.

Vrees
Dit is seker een van die verlammendste wapens wat die vyand het om teen ons te gebruik om ons terug te hou in hierdie groot opdrag van evangelisasie. Ek en jy kan maklik bang raak as ons weet ons gaan teenstand kry. Teenstand van jou bure of selfs die gemeenskap is een ding, maar wie wil tog nou in die duiwel se slaai gaan krap!? Is jy mal? Maar vrees maak van ons lafaards. Vrees maak jou onbruikbaar. En die vreesagtiges gaan beslis hul beloning kry in die dag van oordeel.
Openbaring 21:8 "Maar wat die vreesagtiges aangaan... -hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swawel: dit is die tweede dood."

Laat jou besorgdheid en liefde vir verlore siele hierdie vreesagtigheid insluk en oorwin!

Leuens
Erger as vrees, is die leuens van die vyand. Blatante leuens wat opgedis word as die waarheid. En wie versprei hierdie onwaarhede? Kerkmense. Christene. Jou beste vriende met die beste intensies!

Ek wil graag 'n paar van hierdie leuens wat al vir my vertel is, opklaar; dit vir eens en vir altyd ontbloot as net dit: leuens.

"As die duiwel jou nie kan terughou nie, sal hy jou stoot..."
Hierdie gerustellende woorde van waarskuwing het ek 'n hele paar jaar gelede vir die eerste keer gehoor. (en geglo!) Baie oortuigend klink dit inderdaad en in 'n mate maak dit selfs sin. As die duiwel my nie kan terughou in die uitvoer van my opdragte nie, sal hy my "stoot", tot by die punt van uitbranding. Maar vra jouself: hoe kan die diuiwel my "stoot" om vir die Here te werk? Hoe op aarde sal hy my wil aanmoedig om meer en meer vir die Koninkryk te arbei? Dis 'n leuen! En 'n baie slinkse en blatante leuen inderdaad.

Rom 12:11 "wees nie traag in die ywer nie; wees vurig van gees; dien die Here:"
Rom 6:18 "en, vrygemaak van die sonde, het julle diensbaar geword aan die geregtigheid."
Fil 2:13 "want dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae."
Fil 4:13 "Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee."

Kan jy jou voorstel as 'n besorgde Kerkman hierdie waarskuwing gegee het aan iemand soos Jim Elliot, Mary Slessor, David Livingstone of Martin Luther? Kan ons bekostig om mekaar terug te hou in 'n tyd soos hierdie waar daar daarliks mense om ons sterf en heengaan sonder 'n Verlosser?

Ons moet hierdie bemoedigende woorde in die vullisblik gooi waar dit hoort.


"Evangelisasie is nie vir almal nie."
Hierdie woorde het in my hart kom steek soos 'n dolk. "Have you no wish for others to be saved, then you are not saved yourself. Be sure of that." - Charles Spurgeon. As jy die verskriklike ewige bestemming besef van 'n verlore siel, sal jy alles in jou vermoë begin doen om hom of haar te red. Hoeveel moet jy iemand haat om te sit en toekyk hoe daardie persoon verlore gaan. Gebed is kragtig. Maar is dit genoeg om slegs vir 'n persoon te bid en nooit met hom of haar oor die dinge van die ewigheid te praat nie? Hierdie opdrag was nie slegs gegee aan die 11 dissipels nie, maar dit is 'n opdarg aan elkeen van ons.

Markus 16:15 "En Hy het vir hulle gesê: Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom."

"Om die evangelie op straat aan 'n vreemdeling te verkondig, en die persoon dan so te los, is soos om 'n aborsie te pleeg." 
Kom ek skerts 'n prentjie: 'n Nuwe lewe, deur God geskep, word op 'n grusame manier beëindig nog voor hy of sy 'n kans kon kry om te leef. 'n Aborsie is die selfsugtige bloeddorstige afdrywing en opsetlike moord van 'n nuwe lewe.
'n Ander prentjie: 'n Mens wat verlore is, is dood. Sielsdood en oppad hel toe. Hy staan voor jou en jy het die kans om die reddende evangelie met hierdie persoon te deel. Jy sien hoe sy gesigsuitdrukking verander terwyl jy met hom praat. Jy sien 'n nuwe mens gebore word hier voor jou. Wedergeboorte. 'n Siel word gered. 'n Menigte sondes word bedek. En dan is daar die belofte:

Johannes 1: 12 "Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo..." "...sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê." Johannes 3:15 en verder...
Romeine 10:13-17 "Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God." 

As ons nie die woord en die evangelie van Jesus verkondig nie, hoe gaan siele gered word?

Het ons dan nou begin vertou op ons eie vermoëns om siele te red? Dit is die werk van die Heilige Gees! Dieselfde kragtige Gees wat Jesus uit die dood opgewek het; dieselfde Gees wat ons oortuig van die waarheid en geregtigheid; dieselfde Gees wat in my en jou woon en ons kom red!

Daar is nie genoeg tyd oor om te wag om mense na jou kerk te nooi en te hoop dat hulle die evangelie daar gaan hoor en gered word nie. Ons moet ophou om hierdie blatante leuens te glo en te aanvaar as die waarheid. Gaan ondersoek die skrifte of hierdie leuens enigsins gewig dra. (want in my oë is dit leuens) Die laaste opdrag van Jesus moet weer ons eerste prioriteit word. Punt.


In Christus
Mignon

Wednesday, November 5, 2014

Quotes:

Martin Luther:

"Be a sinner, and let your sins be strong, but let your trust in Christ be stronger, and rejoice in Christ who is the victor over sin, death, and the world. We will commit sins while we are here, for this life is not a place where justice resides."


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...