Thursday, August 28, 2014

Wanneer jou man en kinders nie saam met jou glo nie...


1 Petrus 3:1&2 "Net so moet julle, vroue, aan jul eie mans onderdanig wees, sodat, as sommige aan die woord ongehoorsaam is, hulle ook deur die wandel van die vroue sonder woorde gewin kan word as hulle jul reine, godvresende wandel aanskou het." OAV

Kyk hoe mooi stel die Nuwe Lewende Vertaling dit: "En julle, vroue, julle moet julle eie mans se gesag oor julle aanvaar, selfs as hulle nie die Goeie Nuus glo nie. Sonder dat julle 'n woord hoef te sê, sal julle leefstyl hulle vir Christus wen. Hulle sal immers sien hoe eerbiedig en onberispelik julle lewe."

As jy dalk getroud is met 'n ongelowige of ongehoorsame man kan jy hierin kom moed skep. Niks gaan 'n groter impak hê op daardie man as juis jou optrede nie. Laat jou lig helder skyn in jou eie huis. Wees jy as vrou die voorbeeld. Laat jou man en kinders vir Jesus ontmoet deur jou saggeaarde en liefdevolle optrede. Leef onberispelik. Leef opreg. Bid en bly in die Woord. Jy hoef nie 'n woord te praat of enige iemand te oorreed om hul lewenswandel reg te maak voor God nie. Jou lewe sal die voorbeeld wees. Ag en hoe weet ons tog nie hoe ons kinders ons kan "naboots" nie!

As jy dan sukkel met ongeduld of woede of watookal, bring dit in gebed na die Here. Bely dit voor Hom en laat staan dit. Nooi die Here Jesus letterlik in jou huis in en leef asof Hy elke oomblik hier by jou staan. Ons tree tog met baie meer selfbeheersing op as ons weet iemand belangriks is in ons teenwoordigheid. Nie waar nie?

Sien jou kinders en jou man jou ooit op jou knieë? Sien hulle hoe jy 'n krisis kanteer? Sien hulle dat jy jou Bybel lees? Hoor hulle jou Skrif memoriseer? Hoe klink jou stemtoon? Wat lees jy? Waarna kyk jy op die televisie? Waaroor praat jy? Is jou lewe onberispelik?

Want dit is deur ons lewenswandel wat ons ook die siele naaste aan ons kan en sal red.

Mignon

No comments:

Post a Comment

Thank you for stopping by. I would love to hear from you so drop your comment in the box.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...