Monday, August 25, 2014

Biblical womanhood, femininity and the Bible

Ek vind dat daar bittermin leiding in en om die kerk is vir vandag se vrou oor dinge wat spesifiek op háár betrekking het. Vrouwees. Mamma wees. Kinders grootmaak. 'n Huishouding bestuur. Ek meen, dis nou nie asof 'n erediens gewy sal word aan vrouwees dinge nie. In klein groepbyeenkomste is die tema maar taboe, want vrouwees verskil van vrou tot vrou. En glanstydskrifte is beslis nie die plek om vir hierdie soort rigtingwysers te soek nie!

Ek het onlangs 'n boekie met dagstukkies, spesiaal vir vroue as geskenk gekry. Nie een van die 366 dagstukkies het 'n teksvers behandel wat spesifiek betrekking het op Bybelse vrouwees nie! Ongelooflik maar waar.

Ek wil graag die volgende paar weke hierdie taai-toffie-onderwerp aanpak: Vrouwees en wat ons as vroue en dogters kan leer uit die Woord van God.

Spreuke 18:22 "Wie 'n vrou gevind het, het iets goeds gevind en 'n welgevalle van die Here verkry."

Spreuke 19:14 "...'n verstandige vrou is van die Here."


Spreuke 12:4 "'n Deugsame vrou is die kroon van haar man..."


Spreuke 31:10 "Wie sal 'n deugsame vrou vind? want haar waarde is ver bo korale."


Spreuke 31:30 "'n vrou wat die Here vrees, sy moet geprys word."
Augustus maand was vroue maand. Vrou wees, mamma wees en dogter wees ís spesiaal. Kom ons geniet en eer elke oomblik daarvan!

Mignon

No comments:

Post a Comment

Thank you for stopping by. I would love to hear from you so drop your comment in the box.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...