Saturday, August 30, 2014

Biblical womanhood and femininity


Kan ek as jong meisie of vrou aantrek net wat ek wil en wegkom daarmee? Ek weet die wêreld het sy eie stel reëls, maar as Christus navolgeling is dit die reëls waarvolgens ek as godvresende vrou moet aantrek? Die wêreld sê: "Trek aan wat jy wil, jy is vry!"

As ek "maternity" klere dra moet ek nie verbaas wees as iemand vir my kom vra of ek swanger is nie. As ek 'n polisie uniform aantrek moet ek nie verbaas wees as mense gaan wil hê ek moet die rowers agternasit nie. As jy gaan aantrek soos 'n los meisie wat iewers op 'n straathoek hoort, moet jy nie verbaas wees as jongmanne jou so gaan hanteer nie. As jy soos 'n poppie van die wêreld gaan aantrek mag die godvresende jongman wat opsoek is na 'n ordentlike vrou, dalk anderpad kyk. Jy is dalk 'n pragtige kind van God, maar is dit wat jou kleredrag van jou sê?

Wat is ons doel hier op aarde? Is dit nie om eer en lof aan God te bring deur ons lewens nie?

As ek soggens voor my klerekas staan, kan dit mos net 'n goeie ding wees om saggies tot God te bid en te vra: "Here hoe kan ek U eer vandag met my kleredrag?" 

Gebruik dan gesonde oordeel saam met daardie gebed. Buk vooroor en strek 'n bietjie nadat jy aangetrek het ek maak seker alles bly op hul plekke, en geen onnodige vel word ontbloot in die proses nie. Jy wil tog nie die oorsaak wees dat jou beste vriendin se man (of kêrel) se oë dalk onnodig dwaal nie. My persoonlike leuse is: Ek wil nie die stuikelblok wees vir 'n ander vrou se man nie, beslis nie vir enige van my man se vriende nie!

Titus 2: 3-5 "Die ou vroue moet ook in hulle gedrag wees soos dit die heiliges betaam, geen kwaadspreeksters of aan baie wyn verslaaf nie, maar leraresse van wat goed is, sodat hulle die jong vroue kan leer om versigtig te wees, hulle mans en kinders lief te hê, ingetoë te wees, kuis, huislik, goed, aan hul eie mans onderdanig, sodat die woord van God nie belaster word nie."

Deut 22: 5 "'n Vrou mag geen mansklere dra nie, en 'n man mag geen vrouensklere aantrek nie; want almal wat dit doen, is vir die HERE jou God 'n gruwel."

Deut 22: 5 "The woman shall not wear that which pertains to a man..." Amplified

Belangriker as enige van hierdie dinge moet ek vir myself die volgende vrae vra:
1. Het ek die Here Jesus lief?
2. Dien ek Hom met alles in my?
3. Lees ek elke dag my Bybel?
4. Word ek daagliks vernuwe in my gemoed? Romeine 12: 1&2
5. Bedink ek nog vleeslike dinge, of is ek ingestel op die geestelike? Romeine 8: 5-8
6. Is my kleredrag dalk 'n struikelblok vir iemand anders?

Romeine 8: 14 "Want almal wat deur die Gees van God gelei word, díe is kinders van God."

2 Kor 13: 5 "Ondersoek julself of julle in die geloof is; stel julself op die proef..."

Hoe voel jy oor die kleredrag van vrouens wat hulself Christene noem?
Dink jy ons dames het nog enige gesonde oordeel?
Hoe trek die vroue deesdae aan as hul kerk toe gaan?

Ek hoor graag van jou!
Mignon

Thursday, August 28, 2014

Wanneer jou man en kinders nie saam met jou glo nie...


1 Petrus 3:1&2 "Net so moet julle, vroue, aan jul eie mans onderdanig wees, sodat, as sommige aan die woord ongehoorsaam is, hulle ook deur die wandel van die vroue sonder woorde gewin kan word as hulle jul reine, godvresende wandel aanskou het." OAV

Kyk hoe mooi stel die Nuwe Lewende Vertaling dit: "En julle, vroue, julle moet julle eie mans se gesag oor julle aanvaar, selfs as hulle nie die Goeie Nuus glo nie. Sonder dat julle 'n woord hoef te sê, sal julle leefstyl hulle vir Christus wen. Hulle sal immers sien hoe eerbiedig en onberispelik julle lewe."

As jy dalk getroud is met 'n ongelowige of ongehoorsame man kan jy hierin kom moed skep. Niks gaan 'n groter impak hê op daardie man as juis jou optrede nie. Laat jou lig helder skyn in jou eie huis. Wees jy as vrou die voorbeeld. Laat jou man en kinders vir Jesus ontmoet deur jou saggeaarde en liefdevolle optrede. Leef onberispelik. Leef opreg. Bid en bly in die Woord. Jy hoef nie 'n woord te praat of enige iemand te oorreed om hul lewenswandel reg te maak voor God nie. Jou lewe sal die voorbeeld wees. Ag en hoe weet ons tog nie hoe ons kinders ons kan "naboots" nie!

As jy dan sukkel met ongeduld of woede of watookal, bring dit in gebed na die Here. Bely dit voor Hom en laat staan dit. Nooi die Here Jesus letterlik in jou huis in en leef asof Hy elke oomblik hier by jou staan. Ons tree tog met baie meer selfbeheersing op as ons weet iemand belangriks is in ons teenwoordigheid. Nie waar nie?

Sien jou kinders en jou man jou ooit op jou knieë? Sien hulle hoe jy 'n krisis kanteer? Sien hulle dat jy jou Bybel lees? Hoor hulle jou Skrif memoriseer? Hoe klink jou stemtoon? Wat lees jy? Waarna kyk jy op die televisie? Waaroor praat jy? Is jou lewe onberispelik?

Want dit is deur ons lewenswandel wat ons ook die siele naaste aan ons kan en sal red.

Mignon

Monday, August 25, 2014

Biblical womanhood, femininity and the Bible

Ek vind dat daar bittermin leiding in en om die kerk is vir vandag se vrou oor dinge wat spesifiek op háár betrekking het. Vrouwees. Mamma wees. Kinders grootmaak. 'n Huishouding bestuur. Ek meen, dis nou nie asof 'n erediens gewy sal word aan vrouwees dinge nie. In klein groepbyeenkomste is die tema maar taboe, want vrouwees verskil van vrou tot vrou. En glanstydskrifte is beslis nie die plek om vir hierdie soort rigtingwysers te soek nie!

Ek het onlangs 'n boekie met dagstukkies, spesiaal vir vroue as geskenk gekry. Nie een van die 366 dagstukkies het 'n teksvers behandel wat spesifiek betrekking het op Bybelse vrouwees nie! Ongelooflik maar waar.

Ek wil graag die volgende paar weke hierdie taai-toffie-onderwerp aanpak: Vrouwees en wat ons as vroue en dogters kan leer uit die Woord van God.

Spreuke 18:22 "Wie 'n vrou gevind het, het iets goeds gevind en 'n welgevalle van die Here verkry."

Spreuke 19:14 "...'n verstandige vrou is van die Here."


Spreuke 12:4 "'n Deugsame vrou is die kroon van haar man..."


Spreuke 31:10 "Wie sal 'n deugsame vrou vind? want haar waarde is ver bo korale."


Spreuke 31:30 "'n vrou wat die Here vrees, sy moet geprys word."
Augustus maand was vroue maand. Vrou wees, mamma wees en dogter wees ís spesiaal. Kom ons geniet en eer elke oomblik daarvan!

Mignon

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...