Tuesday, April 1, 2014

Wat is tuisonderwys? Wat is "tuisskool"? Of sal ek vra wat is homeschooling?

Wat is tuisonderwys? a.k.a. homeschool?

Die "tuis" gedeelte is die maklike deel. Dit is tuis. By die huis. By die kind se eie huis. Anders is dit nie meer tuis nie.

Ahhh. Nou kom die vraag: Wat is onderwys? Wat is 'n opvoeding? Wat is 'n goeie opvoeding?

'n Mooi deifinisie van 'n opvoeding is: Om 'n kind se persoonlikheid tot sy/haar volle potensiaal te ontwikkel. Vir die Christen ouer: Om sy/haar volle potensiaal te ontwikkel binne die raamwerk van God se oorspronklike skeppingsdoel vir daardie spesifieke kind en persoon.

Is dit wat vandag in ons Suid Afrikaanse skole gebeur? Kry ons kinders 'n goeie opvoeding? Word ons kinders die geleentheid gegee gegun om hul volle potensiaal te ontwikkel? Akademies, persoonlik of andersins. Word ons kinders vandag voldoende voorberei vir die regte lewe daar buite?Wat is die definisie van "skool"? Wel ons almal weet wat 'n skool is. Dit is 'n gebou of plek waar 'n groep kinders onderrig ontvang onder die leiding van 'n onderwyser of onderwysers. Vasgestelde ure, vasgestelde kurrikulum, vasgestelde kleredrag, verpligte sport oefening en deelname op die wamste tyd van die jaar. Klokke en swartborde en boeke en detensie en gestandariseerde toetse. Ingeperk, bietjies bietjies op 'n slag, of die kind gereed is daarvoor of nie. Ons kan nie die pedagogiek van 'n skool gebruik en sê DIT is wat leer is nie, OF dit vergelyk met dit wat by die huis gebeur of moet gebeur of nie moet gebeur nie. 

Ingeperk. Bietjies-bietjies.

SKOOL is nie = LEER nie

Maar die oorspronklike Griekse woord σχολή (scholē) het iets soos "vryetydsbesteding" beteken. Leisure: ledige tyd, vrye tyd, gemak, sonder hass, rustig doen.

Waat?


Kan skool wees dit wat ons doen (leer) as die werk klaar is? Kan dit wees dat die kindertjies eers leer as hul hul werk klaar gedoen het? As hulle ontspan? Speel? Speel-speel leer? Rustig is? 


Wat ek die beste onthou is wat na skool gebeur het! Die speel. Die fietsry. Boomklim. Sand speel en huise bou en goeters maak. Maats. Help vir mamma. Ballet. Dit is die goed wat ek onthou. Nie die ure agter die boeke nie. Ek kan skaars onthou wat ek in boeke geleer het. Maar ek onthou die eerste boek wat ek op my eie gelees het. Ek onthou die eerste ete wat ek gekook het. Die eerste hang-al-wat-'n-kombers-is-op-aan-die-wasgoedlyn en bou 'n huis! En die kunsklasprojekte! Dit onthou ek.
Vry.


Kan 'n kind wat tuis leer dalkies vergelyk word met 'n boom wat geplant word in sy natuurlike omgewing? 'n Boom wat self sy wortels tot diep in die aarde kan vestig en voeding en water vanself uit sy natuurlike omgewing haal, soos nodig, wanneer nodig? Rustig. Standvastig. Sterk. Vry.

So wat is tuisonderwys? Het jy al 'n antwoord?


Mignon


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...