Friday, October 25, 2013

Hier is ek, die kwaai mamma.

Het al ooit op jou kinders geskree? Kwaad geword en dit heeltemaal verloor? Het jy al die vrees op hul klein gesiggies gesien, vrees vir 'n kwaai mamma?

Wel hier is ek: Die kwaai mamma.

Daar is hierdie fontein binne my. Nie 'n fontein van lewende water en vreugde wat wil oorborrel nie, maar 'n fontein van woede en irritasie en die water daarvan is verrot en sleg. Dit voed niemand om my nie. Dit maak al die goeie dade tot niet. Kan daar nie net iewers 'n prop wees wat ek kan uittrek om hierdie slegte fontein in my te laat dreineer nie? Is daar nie iewers 'n kraan wat ek kan oopdraai om hierdie dam van woede te laat leegloop nie.


"Daarna het Hy water in 'n bak gegooi en die voete van die dissipels begin was..." Johannes 13: 5

Die Here Jesus het Sy mense so lief dat Hy nog daagliks ooreenkomstige dade doen soos om hulle voete te was. Ons swakste optrede aanvaar Hy. Ons diepste berou aanvaar Hy. En elke oortreding vergeef Hy. Hy is steeds, deur al ons tekortkominge, ons Vriend en Meester. Hy verdra 'n kroon van dorings, Hy staan op en pleit vir ons, geduldig, en dan doen Hy hierdie nederige daad: Hy kom was ons voete. Hy doen dit deur dag na dag ons konstante oortredinge van ons weg te neem. Ons oortree, ons belei en het berou en Hy vergeef en was ons skoon met Sy kosbare bloed. Hy vergewe en reinig en was ons skoon.

Ons Meester se daaglikse reininging van ons oortredinge, hoe kosbaar is Sy geduld met ons nie? Genade onbeskryflik groot?

Here Jesus kom reinig my. Kom maak my leeg en vry van al wat sleg en onrein is in my, en skep in my 'n nuwe hart, 'n sagte hart.

Mignon
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...