Friday, October 5, 2012

'n Groot dankie...


Dankie aan my dierbaarste vriendin wat van haar tyd en finansies gegee het om te help.
So baie dankie.


Agt kospakkies is gereed...
en klein handjies help alte graag...


 ...lekkers in pakkies opmaak vir die straatkinders...


Vol hoop...
Mignon

No comments:

Post a Comment

Thank you for stopping by. I would love to hear from you so drop your comment in the box.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...